Nazad

REVIZIJA 200*200 GIPS

kom
+
-

Kataloški broj: C646

Grupa: Suva gradnja

Podgrupa: Revizioni otvori

CETKA STANDARD nova 70 mm
PROFI BANDAS TRAKA 45/1
TIPL 6*65-71 METALNI ELAST.
FASADA DULIT-G 25/1kg
BOJAFAS S 25/1kg
Revizija, Revizije, Metal, Gips, Otvor, Vrata, Vratanca, Otvor za gips,