[ TD Test ] Zvučna izolacija

Organizovali smo testiranje različitih materijala zastupljenih na tržištu koji služe kao zvučni izolator u realnim uslovima. Materijale koje smo testirali su azmafon, gips karton ploče, kamenu vunu,s . . .
Pročitaj više

"Fasadni stiropor"

Pod termin "Fasadni stiropor" spada stiropor gustina od 12 kg/m3 do 17kg/m3. Za izradu demit fasada koristi se iskljucivo stiropor gustine 15 - 17kg/m3, dok se mekši stirpor (koji su trgovci/proizvodj . . .
Pročitaj više

Kondor ili kondorin

Kondor i kondorin su trake na bazi bitumena i koriste se prilikom izolacije od vode/vlage. Najveća zabluda je što ljudi često misle da je kondorin samo lošija verzija kondora, ali to nije tačno. Vodon . . .
Pročitaj više

Termosilent, azmafon ili kamena vuna

Osnovna podela buke je vazdušna buka i strukturni zvuk, za koji se u nekim okolnostima koristi naziv "udarni zvuk". Kako bi se izolovali od vadušne buke (buka čiji je izvor udaljen od zida/poda/pregad . . .
Pročitaj više