Jednokratna kupovina


Cene prilikom jednokratne kupovine i cene profesionalaca (logovanih korisnika) se razlikuju.Od čega zavisi cena?


Jednokratna kupovina (neulogovan)


Prilikom jednokratne kupovine cene nisu fiksne već zavise od ukupne vrednosti računa. Što je ukupna vrednost korpe veća, to je cena svakog proizvoda manja!

Popust i cene proizvoda su istaknute u samoj korpi.

Ukoliko pravite neku izmenu u korpi biće Vam automatski preračunata nova cena za svaku stavku pojedinačno.

Profesionalac (ulogovan)


Ukoliko kupovinu vršite kao ulogovani korisnik onda imate jedinstvene uslove koji važe za Vas bez obzira na količinu.

U tom slučaju cene su vidljive ne samo u korpi već i u pregledu proizvoda.