DUPLA FEDER OPRUGA NASTAVAK ZICE

Kom
+
-

Kataloški broj: B717

Grupa: Suva gradnja

Podgrupa: Pričvrsni elementi

Nastavak zice u slucaju znacajnijeg spustanja plafona
CEMENT 50kg BEOCIN STANDARD PLUS

VP Cena: 606.01

MP Cena: 727.21

[ 0.4mm ] VAN KLASE UD 28*27 /3.0 m

VP Cena: 25.15

MP Cena: 30.19

DIHT TRAKA 30mm 30m/1

VP Cena: 498.18

MP Cena: 597.81

PROFIL sa atestom 0.6mm CD 60*27/4 m

VP Cena: 56.62

MP Cena: 67.95

[ 0.5mm ] PROFIL UW 50*30/5 m TD 5010

VP Cena: 42.40

MP Cena: 50.88

Zica, nastavak, spojnica