KAMENA VUNA P3cm Airrock-HD 14.4m2 75kgm3

Bala
+
-
m2
+
-

Kataloški broj: D536

Grupa: Izolacija

Podgrupa: Termoizolacija

Vrsta Kamena vuna-polutvrdo presovana
Opis proizvoda Kamena vuna za izolaciju pregradnih zidova, poduprenih podova i kosih krovova
Dimenzije 120cm x 60cm
Materijal Vulkanski kamen
Gustina 70kg/m3
Toplotna provodljivost D = 0,033 W/[mK]
Tacka topljeja Tt > 1000°C
Reakcija na pozar A1- NEGORIV MATERIJAL
Tolerancija debljine ploca -3mm / +5mm
Paropropusnost µ = 1
KAMENA VUNA P5cm Airrock-HD 8.64m2 75kgm3

VP Cena: 333.31

MP Cena: 399.97

CETKA EKONOMIK 90mm

VP Cena: 154.03

MP Cena: 184.84

CETKA STANDARD nova 50 mm

VP Cena: 115.13

MP Cena: 138.16

CETKA STANDARD nova 90 mm

VP Cena: 218.69

MP Cena: 262.43

Kamena, Kamena vuna, Vuna, Izolacija, Fasada, Potkrovlje,Rog, Rogovi, Izolacija krova, Izolacija zidova, Fasadna vuna, Cena, Mineral, Mineralna, Mineralna vuna